Täckningskarta

Verbal använder Telenor som nätleverantör

Stabilt och säkert nät

Verbal har valt att gå i Telenors nät eftersom det når ut till 99,9 procent av hela Sveriges befolkning och täcker över 90 procent av Sveriges yta. Vi vet att det är viktigt med en stabil och bra täckning var du än befinner dig. Därför har vi valt Telenor som nätleverantör.

För dig som kund innebär det både snabbare mobilsurf och bättre samtalskvalitet. Tänk på att hastigheten på mobilnätet kan variera beroende på kringliggande objekt och vilken mobiltelefon du använder. Det gäller givetvis alla operatörer och nät.

Telenor och hållbarhet

Telenor Sverige är och har varit en ledande aktör när det gäller hållbarhetsarbete, inte minst inom miljöområdet. De senaste 10 åren har de minskat sina utsläpp med cirka 90 procent, mycket tack vare att de köper 100 procent förnybar el till sina nät. Målet är att vara klimatneutrala senast 2030. Läs om hur Telenor jobbar med hållbarhet.